• Margareta Pierzchalska

Instrukcja czynnościowa - Wiosna

Tym postem chciałabym rozpocząć cykl udostępniania instrukcji czynnościowych do danego bloku tematycznego. 

Jako pierwsza jest Wiosna, którą niedawno zrealizowałam w swojej klasie.

Podczas wykonywania zadań samodzielnie lub w parach daltońskich Uczeń oczywiście realizował podstawę programową:

z zakresu edukacji polonistycznej:

· porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji;

· czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

· pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;

· opisuje element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji;

· przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;

· rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;

· korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu;

· wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

z zakresu edukacji społecznej:

· wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia sięrozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin

z zakresu edukacji przyrodniczej:

· odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;

· wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

z zakresu edukacji plastycznej:

· rysuje kredką, ołówkiem, 

· wycina, składa, przylepia, wykorzystując, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.

· modeluje z bibuły;

z zakresu edukacji językowej (język angielski)

· uczeń posługuje się  bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jedzenia, dni tygodnia, pór dnia

Efektem pracy była notatka w zeszycie, albumy o kwiatach, które pokazaliśmy na naszym

szkolnym korytarzu oraz prace przestrzenne przedstawiająca cykl życia motyla, które zawisły

w sali. Materiały do realizacji bloku do pobrania w zakładce.

45 wyświetlenia

©2019 by Edukacyjny zaułek. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now